اطلاعیه

اطلاعیه

پنجم اکتوبر ۲۰۲۲

بدینوسیله به اطلاع شما رسانیده میشود که تاریخ کنفرانس سالانهٔ فارو که در نظر بود تا در ماه اکتوبر برگزار شود، بنا به بعضی ملحوظات عملی و تخنیکی، به تعویق افتاد و قرار برین شد که این کنفرانس به استقبال از روز جهانی حقوق بشر، به بعد از ظهرروز یکشنبه یازدهم دسمبر ۲۰۲۲ از طریق زوم  برگزار گردد. جزئیات پروگرام و اجندای کنفرانس به موقع به اطلاع شما عزیزان رسانیده خواهد شد.

هموطنان عزیز، نهاد ها و اعضای انفرادی فارو

دارالانشای فارو