اطلاعیهٔ سمینارداخلی فارو

هالند، ۱۰/۱۰/ ۲۰۲۳

اطلاعیهٔ سمینارداخلی فارو

تبادل نظربالای شیوهٔ کارآیندهٔ فارو به هدف احیایٔ همکاری فعال نهاد ها و شخصیتهای عضو

یکشنبه بیست ودوم اکتوبر ۲۰۲۳ ساعت دو الی شش بعد از ظهر

ازطریق فضای مجازی زوم

قابل توجه نهاد ها و شخصیتهای عضو فارو!

در اکتوبر۲۰۰۰ بنا به ضرورت دفاع از حقوق پناهندگی و کلتوری افغانها در سطح اتحادیهٔ اروپا ونیازبه عمل مشترک برای رسانیدن صدای اکثریت خاموش مردم داخل کشور علیه عقبگرائی و مظالم طالبان به مردم جهان فارو به همکاری شما و سایر دوستان بنیاد گذاشته شد وتوانست به همت سهمگیری فعال نهاد ها و شخصیتهای مستقل عضو خویش کار های بزرگی را در مقیاس جامعه افغانهای مقیم اروپا انجام دهد. فارو تا امروز به همت تک تک شما فعالیتهای خود را ادامه داده وجایگاه خویش را در جامعه افغانهای مقیم اروپا حفظ کرده است.

اکنون ۲۳ سال بعد از تأسیس فارو، با بقدرت رسیدن مجدد طالبان و سلب حقوق اساسی و آزادی های اولیهٔ انسانی از زنان و مردان افغانستان، بار دیگرنیازبه سهمگیری فعال نهاد ها و شخصیتهای عضو برای رسیدن به اهدافی میباشد که در اساسنامهٔ فارو در برابر ما قرار داده است.  اکنون این سوال مطرح است که چگونه میتوان با در نظرداشت تحولات اخیر در افغانستان و انتظار بیشتر مردم افغانستان از دیاسپورای اروپا،  به این انتظارات جواب مناسب ارائه کرد؟ سمینار داخلی ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۳، به همه اعضای فارو، اعم از نمایندگان نهاد ها و شخصیتهای مستقل این زمینه را میسر میسازد تا در مشوره با هم بالای شیوه های که بتواند به احیای شور وشوق و هیجان گذشته در نهاد ها و شخصیتهای عضو منجر شود، دست یابیم.

فارو از نظر ساختار قانونی اش یک انجمن است که نقش اعضا در آن تعین کننده میباشد. میزان سهمگیری فعال اعضا در کار فارو در بازدهی کار فارو انعکاس مستقیم میداشته باشد. ازشما خواهشمندیم تا با  شرکت و حضورگرم  خویش در این سمینار آنلاین برغنای بحث ها  بیافزائید وهیأت مدیرهٔ فدراسیون سازمانهای افغان در اروپا (فارو) را در این زمینه کمک کنید .

زمان برگزاری این سمینار آنلاین: یکشنبه بیست ودوم اکتوبر ۲۰۲۳ ساعت دو الی شش بعد از ظهر

هیأت مدیرهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

یاداوری : هرگاه سوالات و نظراتی داشته باشید، از طریق    ایمل زیر  با ما شریک سازید. لینک اشتراک دراین سمینار را از طریق ایمیل فوق از سکرتریت فارو بدست آورده میتوانید

info@afghanfederation.com  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *