استراتژی جدید اتحادیه اروپا در مورد برگشت دادن پناهجویان رد شده

استراتژی جدید اتحادیه اروپا در مورد برگشت دادن پناهجویان رد شده

کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد شمار بیشتری از مهاجرانی را که بدون داشتن حق اقامت در این اتحادیه به سر می‌برند، به کشورهای شان بازگرداند. این اتحادیه استراتژی جدیدی را برای بازگشت داوطلبانه مهاجران معرفی کرد

یلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا روز سه شنبه در بروکسل گفت: «تنها یک سوم از مهاجرانی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سر می‌برند و اقامت ندارند، به کشورهای مبدای شان بازمی گردند». از میان این گروه در حدود ۳۰ درصد به صورت داوطلبانه بازگشت می‌کنند.

مارگاریتیس شیناس، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: «همه می‌دانند که عملکرد اتحادیه اروپا در زمینه پس فرستادن مهاجران خیلی خوب نیست». او ادامه داد که اما برگشت داوطلبانه مهاجران هزینه کمتری دارد و موثرتر است. 

برخی از کشورهای اروپایی برای تشویق این گروه از مهاجران به بازگشت داوطلبانه، هزینه‌های سفر را به عهده می‌گیرند و در سازمان دهی آن نیز اشتراک دارند. برخی اوقات این گروه از مهاجران برای آغاز یک زندگی جدید در کشورهای شان کمک مالی دریافت می‌کنند.

به گزارش اداره مهاجرت آلمان فدرال (بامف) در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۳ هزار تن در چارچوب برنامه مشترک حکومت فدرال و ایالات به صورت داوطلبانه به کشورهای شان برگشت کردند.

جهت معلومات بیشتر به اینجا اشاره نمایید