گرامی باد خاطره افتخار آفرین ۲۸ اسد و جنبش امانی

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1502303690074466.1073741834.1502276553410513&type=3]